Közérdekű adatok

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. működési és gazdálkodási jelentései.

Működést szabályozó törvények és jogszabályok

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. feladatait részben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg:

  • Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról.
  • Anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi sporttevékenységet.
  • Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
  • Működteti az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítményeket
  • Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
  • Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszer kialakítását, e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok, hátrányos helyzetű csoportok és a fogyatékkal élők sportjára.
  • felméri a lakosság sportigényét és részt vállal a kerület sportéletének fellendítésében
  • szakmai tanácsadás
  • javaslatot tesz a „kiemelt sportfeladatok támogatása” (7.10) keretének felosztására és a kitűzött célok függvényében ellenőrzi annak megvalósulását.

Emellett a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szabályozza a szervezet működését lévén, hogy az önkormányzati tevékenységet átvállalva nonprofit tevékenységet végez.

Az adatvédelemről a 2011. évi CXII. tv. az irányadó.

 

Adatvédelem és adatigénylés

Kép- és hangfelvételek készítése, felhasználása

Adatvédelmi szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatigénylés szabályai
Egyéb szabályzatok

Beszerzési szabályzat

Iratkezelési szabályzat
Kötelezettségvállalás szabályzata
Közbeszerzési szabályzat
Leltározási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számviteli politika és értékelési szabályzat
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálatok nyilvános megállapításai
Nincsenek ilyenek.
2011-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés és mérleg
Kiegészítő melléklet
2012-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés és mérleg
Kiegészítő melléklet
2013-as közhasznúsági jelentés és mérleg
Egyszerűsített éves beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Könyvvizsgálói jelentés
2014-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
A társaság könyvvizsgálói jelentése
2015-ös közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2016-os közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2017-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2018-as közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2019-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

A megkötött szerződésekre vonatkozó adatok
2012. évi szerződések
2013. évi szerződések
2014. évi szerződések
2015. évi szerződések
2016. évi szerződések
2017. évi szerződések
2018. évi szerződések
2019. évi szerződések
2020. évi szerződések
Vezető tisztségviselők javadalmazása

Közbeszerzések
2016. Villamosenergia
2016. Teleki multifunkcionális pálya
2017. Földgáz beszerzés
2017. Szent Adalbert téri futókör
2017. Villlamosenergia - eredménytelen
2018. Sport 11 villamos- és hőenergia beszerzés
2018. Sport 11 villamos- és hőenergia beszerzés - eredménytelen
2018. Földgáz beszerzés
2018. ÚSC felújítás
2019. évi villany közbeszerzés 2020-ra
2019. évi őrmezei futókör
2020 Földgáz beszerzés
2020. Villamosenergia beszerzése 2021-re

Energetikai jelentések
2018. évi energetikai szakreferens jelentés
2019. évi energetikai szakreferens jelentés

Üzleti tervek
Újbuda Sportjáért - Üzleti terv, 2020

Foglalkoztatottak száma 2018-2019
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2018
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2019
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2020. szeptember

Támogatások
2020-ban eddig nem nyújtottunk támogatást.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Nincs ilyen. 

Fájlok: 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA