Kapcsolat

Az Újbudai Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait kiemelten kezeli. Ennek szellemében hozta létre az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-t.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Cím 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
E-mail sport@sportujbuda.hu
Web http://sport.ujbuda.hu

Tisztelt Újbudai Polgárok!

A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az Újbudai Önkormányzat ezért a sporttal kapcsolatos feladatait kiemelten kezeli. Ennek szellemében hozta létre az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-t.

Az Újbuda Sportjáért feladatait részben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg:

  • Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról.
  • Anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi sporttevékenységet.
  • Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
  • Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti.
  • Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
  • Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszer kialakítását, e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok, hátrányos helyzetű csoportok és a fogyatékkal élők sportjára.

Újbuda Önkormányzata, az általa fenntartott közoktatási intézményekben és az általa támogatott újbudai sportszervezetekben, az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával.


Fontos cél, hogy valósuljon meg az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportági alapokkal, így valósulhat meg a valódi kiválasztás lehetősége a kerületi sportegyesületek részére.


Kiemelten kívánja támogatni a kerület sporthagyományait is figyelembevevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA