Felhívás regisztrációra sportszervezetek részére 2011

Regisztráció sport célú támogatáshoz, sportszervezetek részére

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sport célú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez az alábbi módon regisztrálhatják magukat:

 

A regisztrációnak tartalmaznia kell a sportszervezetre vonatkozóan:

 • Alapadatok
  Az alapadatokat elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!
  • pontos név, cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, bírósági bejegyzés szám
 • Mellékletek - csak elektronikus formában benyújtandó
  Az alábbi mellékleteket elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!
  • tagnyilvántartás az adott szövetségnek benyújtott adatok alapján
  • a sportszervezet (szakosztály) eredményei a 2010. évben
 • Mellékletek - papíron és elektronikus formában benyújtandó
  • sportági szövetség igazolása a tagságról
  • saját rendezésű versenyeit, sporteseményeit, bemutatóit
  • működtet-e iskolai sportcsoportot (mely oktatási intézményben, kinek a felügyelete alatt)
  • tervezett költségvetését az aktuális évre (utánpótlás, felnőtt lebontásban)
  • szakosztályok által az Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám bemutatásával)
  • szakosztályok által a nem Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám bemutatásával)
  • az Újbudai Önkormányzat által nyújtott támogatási összegét az utolsó 5 évben (évenkénti lebontásban)
  • a sportszervezet által foglalkoztatott szakembergárda (végzettség szerint)
  • adóigazolás a köztartozás mentességről
 • 2010. évi egyénenkénti tagdíj befizetés tényét igazoló lapok másolatai
  A tagdíj befizetés tényét igazoló lapok másolatait papír formában kell benyújtani, a tag vezetéknevének és aláírása első felének kitakarásával, a másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.

 

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, amelyek a törvény szerint előírt formában működnek, az előző évi támogatás felhasználásáról a megadott határidőig elszámoltak és 30 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

 

Az egyesületek által leadott regisztrációk módosítására minden év januárjában van lehetőség. A pályázatokon való részvétel feltétele a regisztrációs adatok évenkénti frissítése.

 

A regisztrációkat írásban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodájába (1116 Budapest, Hauszmann A. u. 5.) kell eljuttatni, ill. elektronikus formában a sport@ujbuda.hu email címre.

 

Felhívás Regisztrációra
Regisztrációs Lap
Mellékletek

 

Budapest, 2011. március 28.

 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA