Hirdetmény - Felhívás Regisztrációra Sportszervezetek részére

Felhívás Regisztrációra Sportszervezetek részére

Cím: Felhívás Regisztrációra Sportszervezetek részére

Megjelenés dátuma: 2011-04-01

Hirdetmény:

 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sport célú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez az alábbi módon regisztrálhatják magukat:

A regisztrációnak tartalmaznia kell a sportszervezetre vonatkozóan:

1. Alapadatok

Az alapadatokat elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!
- pontos név, cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, bírósági bejegyzés szám

2. Mellékletek - csak elektronikus formában benyújtandó

Az alábbi mellékleteket elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!
- tagnyilvántartás az adott szövetségnek benyújtott adatok alapján
- a sportszervezet (szakosztály) eredményei a 2010. évben
- Mellékletek - papíron és elektronikus formában benyújtandó
- sportági szövetség igazolása a tagságról
- saját rendezésű versenyeit, sporteseményeit, bemutatóit
- működtet-e iskolai sportcsoportot (mely oktatási intézményben, kinek a felügyelete alatt)
- tervezett költségvetését az aktuális évre (utánpótlás, felnőtt lebontásban)
- szakosztályok által az Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám bemutatásával)
- szakosztályok által a nem Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám bemutatásával)
- az Újbudai Önkormányzat által nyújtott támogatási összegét az utolsó 5 évben (évenkénti lebontásban)
- a sportszervezet által foglalkoztatott szakembergárda (végzettség szerint)
- adóigazolás a köztartozás mentességről

3. 2010. évi egyénenkénti tagdíj befizetés tényét igazoló lapok másolatai

- A tagdíj befizetés tényét igazoló lapok másolatait papír formában kell benyújtani, a tag vezetéknevének és aláírása első felének kitakarásával, a másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.


Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a regisztrált sportszervezetek nyújthatnak majd be pályázatot támogatásra, amelynek várható kiírása 2011. április 18.

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, amelyek a törvény szerint előírt formában működnek, az előző évi támogatás felhasználásáról a megadott határidőig elszámoltak és 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

A regisztrációkat 2011. április 15-ig kell eljuttatni írásban a Polgármesteri Hivatal Sportirodájára, ill. elektronikus formában az sport@ujbuda.hu email címre.

Letölthető Regisztrációs Lap

 


Újbuda Önkormányzata

Lejárat dátuma: 2011-04-15

 Célközönsége: Sport szervezetek

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA