Pályázat Újbudai Sportegyesületek, sportszervezetek részére

A pályázat célja, hogy támogatásban részesítsék azokat a kerületi székhellyel rendelkező sportszervezeteket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny- és szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a kerület lakossága számára.

Pályázat címe: Pályázati felhívás XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek részére

Megjelenés dátuma: 2013-04-03

Beadási határidő: 2013-04-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Pályázat leírása: Pályázati felhívás Budapest, XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek részére

A pályázat megjelenésének dátuma: 2013. április 3.

A pályázat beadásának határideje: 2013. április 15.

A pályázat kiírója: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

A pályázat bonyolítója: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI LAP LETÖLTÉSE: www.ujbuda.hu/palyazat.reszlet.php?id=567

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a kerületi székhellyel rendelkező sportszervezeteket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny-, és szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a kerület lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 77 000 000 Forint

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

Általános pályázati feltételek:

a) Pályázók köre:
támogatásra az a sportszervezet pályázhat, amely: bejegyzett társadalmi szervezetként, törvény szerint előírt formában működik és saját bankszámlával rendelkezik és határidőre elszámolt a 2012. évi bármely forrásból származó önkormányzati támogatással 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs Nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei és a Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények felé. adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz
 
b) Tartalmi, formai követelmények:
 • az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. adatbázisában a pályázat beadása napján, érvényes regisztrációval rendelkezik.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó sportszervezet: - pontos nevét, címét, telefonszámát, adószámát, bankszámlaszámát, bírósági bejegyzés számát. - megpályázott támogatási összeg felhasználásának részletes, tételes ismertetését, célok meghatározásával.
 • A sportszervezetek által kitöltött regisztrációs adatlap szolgál a pályázatok elbírálása során az adott pályázó a sport megfelelő részterületének-, úgymint élsport, utánpótlás-nevelés, diák- és szabadidősport- besorolásához is.

Előnyben részesülnek azok a sportszervezetek:

 • mint élsport: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, hazai és/vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el,
 • mint utánpótlás-nevelés: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, rendelkeznek igazolt és nem igazolt sportolókkal, különös tekintettel az újbudai lakosokra (minden utánpótlás korosztályban),
 • mint, szabadidősport, amely működésével biztosítja a gyerekek , családok és fogyatékkal élők főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéséért végzett folyamatos testedzés lehetőségét
 • mint helyi sportszervezet: amely minél nagyobb létszámban rendelkezik újbudai lakosú tagsággal (igazolt és nem igazolt tagokkal egyaránt.)

 

A pályázati összeg fordítható:

 • sportpálya,
 • terem
 • helyiségbérlés; rezsiköltség támogatására
 • nevezési díjak támogatására,
 • sporteszköz, sportfelszerelés költségeinek támogatására,
 • orvosi, sportegészségügyi, tudományos háttér működésének támogatására,
 • az adott sportszervezet által rendezett esemény költségeinek támogatására,
 • más sportszervezet által rendezett eseményen való részvétel költségeinek támogatására,
 • kivételes és indokolt esetben: - utánpótlás edzői bérek, és járulékai támogatására - TAO támogatási önrész biztosítására (meghatározott célok szerint)

 

Pályázatok elbírálásának további szempontjai:

 • a benyújtott pályázat mennyire illeszkedik Újbuda Önkormányzata által meghatározott sporttevékenység gyakorlásának hosszú távú céljaihoz.
 • egyesület vagy egyesületi szakosztály taglétszáma
 • országos szakszövetség által igazolt sportolók és/vagy tagdíjat minimum fél éve igazoltan fizetők száma,
 • egyesület vagy egyesületi szakosztály eredményessége, kvalifikált szakembergárda megléte, szükséges edzésidő mértéke,
 • Újbuda önkormányzati létesítményeinek használatára igényelt támogatás,
 • sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Újbuda jó hírnevének öregbítése,
 • utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység,
 • kerületi sportrendezvények szervezésében nyújtott kiemelkedő teljesítmény (azaz rendezvényen résztvevők száma, a részt vevők között a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, valamint fogyatékos személyek aránya, lehetőségeik, a pályázott program költségigénye az életmód-sportágak elterjesztéséhez.) 

 

A benyújtott regisztrációs adatlap és a pályázat alapján az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tesz javaslatot a pályázati célhoz igazodó támogatás jogcímeire.

A pályázat írásban történő beadási határideje: 2013. április 15.

Helye: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 1116. Budapest Hauszmann A. u. 5.

A pályázatot elektronikus formában is be kell nyújtani a sport@ujbuda.hu emailcímre.

A pályázatokról az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.,mint kiíró dönt, melyről a pályázókat elektronikus levélben kiértesítik.

A pályázat nyerteseivel a kiíró támogatási szerződést köt. Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

A kapott támogatás összegének felhasználásáról 2013. december 1-ig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. részére.

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltéleknek megfelelő szervezet

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA