Felhívás regisztrációra sportszervezetek részére - 2012

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sport célú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez regisztrálhatják magukat.

Beadási határidő: 2012-03-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Pályázat leírása:

Felhívás Regisztrációra Sportszervezetek részére


Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sport célú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez az alábbi módon regisztrálhatják magukat:

A regisztrációnak tartalmaznia kell a sportszervezetre vonatkozóan:

 • Alapadatok (Az alapadatokat elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!)
 • pontos név, cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám, bírósági bejegyzés szám


Mellékletek 1 (regisztrációs lap): papíron és elektronikus formában benyújtandó

Az alábbi mellékleteket elektronikus formában a mellékelt Excel (.xls) állomány kitöltésével kell benyújtani. Ezeket az adatokat más formában nem áll módunkban elfogadni!

 • tagnyilvántartás az adott szövetségnek benyújtott adatok alapján
 • a sportszervezet (szakosztály) eredményei a 2011. évben


Mellékletek 2 (kitöltési segédlet): papíron és elektronikus formában benyújtandó

 • sportági szövetség igazolása a tagságról
 • saját rendezésű versenyeit, sporteseményeit, bemutatóit
 • egyesület/szakosztály megalakulásának évének igazolása
 • működtet-e iskolai sportcsoportot (mely oktatási intézményben, kinek a felügyelete alatt)
 • tervezett költségvetését az aktuális évre
 • szakosztályok által az Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám bemutatásával)
 • szakosztályok által a nem Újbudai Önkormányzati Intézményeiben igényelt helyiségei (szerződés, igényelt óraszám bemutatásával)
 • az Újbudai Önkormányzat által nyújtott támogatási összegét az utolsó 5 évben (évenkénti lebontásban)
 • a sportszervezet által foglalkoztatott szakembergárda (végzettség szerint)
 • adóigazolás a köztartozás mentességről


Csak papíron benyújtandó

 • 2011. évi egyénenkénti tagdíj vagy hozzájárulás befizetés tényét igazoló lapok másolatai.

A tagdíj befizetés tényét igazoló lapok másolatait papír formában kell benyújtani, a tag vezetéknevének és aláírása első felének kitakarásával, a másolatokra a tag regisztrációs számát rá kell írni.

Az idei évben a sportszervezetek regisztrációjára egyszeri alkalommal 2012. március 25-ig van lehetőség, mind a 2011. évben érvényes regisztrációval rendelkező, mind az újonnan alakult egyesületek számára. Hiánypótlásra egyszer lesz alkalom, 2012. március 31-ig, azon sportszervezetek részére, akik regisztrációjukat 2012. március 25-ig megkezdték.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző évi adatok 2011. december 31. napján elvesztették érvényességüket így az adatszolgáltatás mindenki számára kötelező. Kizárólag a 2012. évre vonatkozó, érvényes regisztrációval rendelkező sportszervezetek nyújthatnak majd be pályázatot, vissza nem térítendő támogatásra, amelynek várható kiírása 2012. április 5.

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, amelyek a törvény szerint előírt formában működnek, az előző évi támogatás felhasználásáról a megadott határidőig elszámoltak és 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

A regisztrációkat 2012. március 25-ig kell eljuttatni írásban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodájába.

Cím: 1116. Budapest, Hauszmann A. u. 5.
Elektronikus formában az sport@ujbuda.hu email címre.

Kitöltési segédlet
Kitöltési útmutató 1.
Kitöltési útmutató 2.
Regisztrációs lap

Budapest, 2012. március 9.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA