Pályázati felhívás újbudai egyesületeknek és sportszervezeteknek!

60 millió forintos keretösszegre pályázhatnak kerületi sportegyesületek és sportszervezetek Újbuda Önkormányzatánál. Részletek a cikkben és a mellékelt dokumentumokban!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023. évre pályázatot ír ki 60.000.000,- Ft-os keretösszegben, előfinanszírozással, SPORTEGYESÜLETEK, SPORTSZERVEZETEK támogatására

 

A pályázat beadásának határideje: 2023. március 17. (péntek)

 

A pályázat célja:

 

Támogatásban részesíteni a kerületi székhellyel (kivételes esetben telephellyel) rendelkező sportszervezeteket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny-, és szabadidős sporttevékenységet, utánpótlás nevelést valamint egészségmegőrző testedzési lehetőséget biztosítanak a kerület lakossága számára.

 

Pályázók köre:

 

Támogatásra az a sportszervezet pályázhat, amely

 

- bejegyzett civil szervezetként, törvény szerint előírt formában működik

- saját bankszámlával rendelkezik és határidőre elszámolt a 2022. évi bármely forrásból származó újbudai önkormányzati támogatással

- 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz

- nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei és a Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények felé

- csak azok a sportszervezetek / szakosztályok kaphatnak támogatást, akik „eredményességi támogatás” jogcímen a 2023. évben Újbuda Önkormányzatától nem kapnak egyéb támogatást.

 

Általános tudnivalók:

 

A „Regisztrációs és Pályázati adatlapok” hiánytalan, benyújtása elektronikusan történik.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a sportszervezet működésének rövid ismertetését, mely tartalmazza, hogyan felel meg az Önkormányzati céloknak, és a támogatási összeg hogyan segíti a szakmai megvalósulást, továbbá a 2023. évi szakmai célokat, és azon tevékenységeket, melyek a kerület szabadidős-, lakossági és egészségmegőrző programjait bővítik.

 

Benyújtandó dokumentációk:

 

- Regisztrációs adatlap és mellékletei (alapadatok, eredményesség, szövetségi igazolás, főkönyvi kivonat, adóigazolás, cégkivonat)

- Pályázati adatlap és annak a jogszabályok által előírt kötelező mellékletei.

 

Pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 

- egyesület vagy egyesületi szakosztály taglétszáma

- országos szakszövetség által igazolt sportolók

- egyesület vagy egyesületi szakosztály eredményessége, kvalifikált szakemberek megléte

- Újbuda önkormányzati létesítményeinek használatára igényelt támogatás

- sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Újbuda jó hírnevének öregbítése

- utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység

- a benyújtott pályázat mennyire illeszkedik Újbuda Önkormányzata által meghatározott sporttevékenység gyakorlásának hosszú távú céljaihoz.

 

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak és a meghatározott időintervallumnak megfelelő számlák fogadhatók el.

 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

 

Pályázati adatlap

Regisztrációs adatlap

Regisztrációs adatlap 1. sz. melléklete

Regisztrációs adatlap 2. sz. melléklete

Adatkezelési tájékoztató

A dokumentumok elérhetősége: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/palyazatok-tamogatasok

 

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: Kemenczei Anett, 06-70-684-7423, 06-70-525-1354, vagy az ujbudasport@ujbuda.hu e-mail címen.

 

Pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivaló:

 

A gazdálkodó szervezetek ( adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok) hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

 

A pályázati és regisztrációs adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

• e-Papíron vagy

• az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt. Kérjük, hogy a Regisztrációt és mellékleteit, a Pályázatot és azok mellékleteit, egy dokumentumként (pdf, word) töltse fel. Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát (pl. Sportegyesületek, sportszervezetek támogatása 2023).

 

A pályázat beadási határideje: 2023. március 17. péntek

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

 

Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

 

A pályázatok várható elbírálása: 2023. április vége

A szerződéskötés várható ideje: 2023. május

 

Budapest, 2023. február 27.

 

Bakai-Nagy Zita

alpolgármester

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA