Felhívás regisztrációra sportszervezetek részére

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhívja a sport célú támogatására pályázni kívánó, újbudai székhellyel rendelkező sportszervezeteket, hogy a megnyíló pályázati lehetőséghez regisztrálhatják magukat.
Az idei évben a sportszervezetek regisztrációjára egyszeri alkalommal 2012. március 25-ig van lehetőség, mind a 2011. évben érvényes regisztrációval rendelkező, mind az újonnan alakult egyesületek számára. Hiánypótlásra egyszer lesz alkalom, 2012. március 31-ig, azon sportszervezetek részére, akik regisztrációjukat 2012. március 25-ig megkezdték. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző évi adatok 2011. december 31. napján elvesztették érvényességüket így az adatszolgáltatás mindenki számára kötelező. Kizárólag a 2012. évre vonatkozó, érvényes regisztrációval rendelkező sportszervezetek nyújthatnak majd be pályázatot, vissza nem térítendő támogatásra, amelynek várható kiírása 2012. április 5. Csak azok a sportszervezetek kaphatnak támogatást, amelyek a törvény szerint előírt formában működnek, az előző évi támogatás felhasználásáról a megadott határidőig elszámoltak és 90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Az a sportszervezet, amely nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeinek, önkormányzati támogatásban nem részesülhet. A regisztrációkat 2012. március 25-ig kell eljuttatni írásban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodájába. Cím: 1116. Budapest, Hauszmann A. u. 5. Elektronikus formában az sport@ujbuda.hu email címre.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA