Idén is 20 újbudai fiatal nyerheti el a Papp László Ösztöndíjat - pályázati felhívás

Idén is lehet pályázni az Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj elnyerésére.

Mi a Papp László Ösztöndíj?

 

Az újbudai Papp László Ösztöndíj célja továbbra is az, hogy segítse a XI. kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek tagjai. Ugyanakkor olyan sportágak esetén, amelyben az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág készségeinek elsajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől el lehet tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel esetén (főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).

 

Az ösztöndíj évente legfeljebb 20 fő részére adományozható. Az ösztöndíj 10 hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, havi összege pedig bruttó 20-50 ezer forint/fő.

 

A pályázás feltételei:

 

- Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak

 

- A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 25. életév (a 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.)

 

- A pályázatot benyújtó fiatal 2019-2020. évi tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie

 

- A pályázónak az általa gyakorolt egyéni sportágban hazai és nemzetközi versenyeken korosztályának megfelelő 1-8. helyezés valamelyikét kell elérnie. Csapatsportágban korosztályos hazai bajnokság I. osztályában kell szerepelnie

 

- A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről

 

- Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet

 

Jelentkezés

 

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid önéletrajz, az eddigi sportoló tevékenység bemutatása, iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató javaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, és támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat) együtt lehet.

 

A pályázat beadásának határideje: 2020. augusztus 14., 12:00 óra.

 

Pályázati adatlapok beszerezhetőek 2020. június 30-tól a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), és letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu), illetve itt, a cikk mellékleteként is!

 

Személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoport munkatársainak adható át (1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. II. emelet 202-es szoba, tel.: 372-3482, 372-3448), vagy postai úton az Önkormányzat címére küldhető be (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) A borítékra kérjük, írják rá "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj 2020-2021". 

 

Az ösztöndíjak adományozásáról a polgármester előterjesztésére a képviselőtestület dönt. A formailag hibás és hiányos pályázatokat a polgármester érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő képviselőtestületi ülés napja. Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítik majd.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA