Közérdekű adatok

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. működési és gazdálkodási jelentései.

Működést szabályozó törvények és jogszabályok

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. feladatait részben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg:

  • Gondoskodik a helyi sportkoncepció megvalósításáról.
  • Anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi sporttevékenységet.
  • Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
  • Működteti az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítményeket
  • Megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
  • Segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszer kialakítását, e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok, hátrányos helyzetű csoportok és a fogyatékkal élők sportjára.
  • felméri a lakosság sportigényét és részt vállal a kerület sportéletének fellendítésében
  • szakmai tanácsadás
  • javaslatot tesz a „kiemelt sportfeladatok támogatása” (7.10) keretének felosztására és a kitűzött célok függvényében ellenőrzi annak megvalósulását.

Emellett a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szabályozza a szervezet működését lévén, hogy az önkormányzati tevékenységet átvállalva nonprofit tevékenységet végez.

Az adatvédelemről a 2011. évi CXII. tv. az irányadó.

 

Adatvédelem és adatigénylés

Kép- és hangfelvételek készítése, felhasználása

Adatvédelmi szabályzat
Adatkezelési tájékoztató
Közérdekű adatigénylés szabályai
Tájékoztató közérdekű adatigénylésekről 2023.
Egyéb szabályzatok

Beszerzési szabályzat

Iratkezelési szabályzat
Kötelezettségvállalás szabályzata
Közbeszerzési szabályzat
Közzétételi szabályzat
Leltározási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számviteli politika és értékelési szabályzat
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-nél végzett vizsgálatok nyilvános megállapításai
2011-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés és mérleg
Kiegészítő melléklet
2012-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés és mérleg
Kiegészítő melléklet
2013-as közhasznúsági jelentés és mérleg
Egyszerűsített éves beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Könyvvizsgálói jelentés
2014-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
A társaság könyvvizsgálói jelentése
2015-ös közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2016-os közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2017-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2018-as közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2019-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója
Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2020-as közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója és kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2021-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója

Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2022-es közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója

Kiegészítő melléklet

A társaság könyvvizsgálói jelentése

2023-as közhasznúsági jelentés és mérleg
Közhasznúsági jelentés
A társaság éves beszámolója és kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

A társaság könyvvizsgálói jelentése

Az 5 millió forint feletti, megkötött szerződésekre vonatkozó adatok
2012. évi szerződések
2013. évi szerződések
2014. évi szerződések
2015. évi szerződések
2016. évi szerződések
2017. évi szerződések
2018. évi szerződések
2019. évi szerződések
2020. évi szerződések
2021. évi szerződések
2022. évi szerződések
2023. évi szerződések
Vezető tisztségviselők javadalmazása 2020
Vezető tisztségviselők javadalmazása 2021
Vezető tisztségviselők javadalmazása 2022
Vezető tisztségviselők javadalmazása 2023
Vezető tisztségviselők javadalmazása 2024

 

Közbeszerzések

2016. Villamosenergia

2016. Teleki multifunkcionális pálya

2017. Földgáz beszerzés

2017. Szent Adalbert téri futókör

2017. Villlamosenergia - eredménytelen

2018. Sport 11 villamos- és hőenergia beszerzés

2018. Sport 11 villamos- és hőenergia beszerzés - eredménytelen

2018. Földgáz beszerzés

2018. ÚSC felújítás

2019. évi villany közbeszerzés 2020-ra

2019. évi őrmezei futókör

2020 Földgáz beszerzés

2020. Villamosenergia beszerzése 2021-re

2020. Uszodai vegyszerek beszerzése
2020. Sport 11 Villamosenergia beszerzés
2020. Sport 11 hő- és hűtési energia beszerzése
2021. Villamos energia beszerzése 2022-re
2022. Földgáz beszerzése

2022. Vegyszerbeszerzés

2023. Földgáz beszerzése

2023. Vegyszerbeszerzés

2023. Uszodai vegyszerek beszerzése - ismételt eljárás

2024. Sport 11 Fűtési és hűtési hőenergia beszerzés

2024. Földgáz beszerzése

Energetikai jelentések
2018. évi energetikai szakreferens jelentés
2019. évi energetikai szakreferens jelentés
2020. évi energetikai szakreferens jelentés
2021. évi energetikai szakreferens jelentés
2022. évi energetikai szakreferens jelentés
2023. évi energetikai szakreferens jelentés

Üzleti tervek
Újbuda Sportjáért - Üzleti terv, 2020
Újbuda Sportjáért - Üzleti terv, 2021
Újbuda Sportjáért - Üzleti terv, 2022 
Újbuda Sportjáért - Üzleti terv, 2023
Újbuda Sportjáért - Üzleti terv, 2024

Foglalkoztatottak száma
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2018
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2019
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2020
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2022
ÚS foglalkoztatottak átlagos létszáma 2023

ÚS vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő létesítmények hasznosítása 5 M Ft felett
A bérlők listája - 2020
A bérlők listája - 2021
A bérlők listája - 2022
A bérlők listája - 2023

Az ÚS által kapott támogatások
Támogatások összesítése

Az ÚS által elnyert pályázatok

Elnyert pályázatok 2021-2024

Az ÚS által nyújtott támogatások
2020-ban nem nyújtottunk támogatást.
2021-ben az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft által nyújtott támogatások
2022-ben nem nyújtottunk támogatást.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Nincs ilyen. 

Defibrillátorok az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. kezelésében lévő létesítményekben

Alábbi táblázatunk az újbudai sportlétesítményekben elhelyezett életmentő defibrillátorokat mutatja meg. A táblázat letölthető ezen a linken

Fájlok: 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA